Legenda:

  • Stan normalny
  • Stan ostrzegawczy
  • Stan alarmowy
  • Stacja wyłączona
  • Konserwacja stacji

Wykresy:

Rozmieszczenie stacji pomiarowych